طرحواره اطاعت

طرحواره اطاعت

طرحواره اطاعت فردی که گرفتار تله اطاعت است احتمالا فکر می کند از جمله افراد خوش برخورد و خوش مشرب است، اما ممکن است اینگونه نباشد.

از آنجایی که سخت طالب نظر مثبت دیگران است و به هر قیمتی که شده از مشاجره طفره می رود(تعارض گریز)،
پس طبیعتا زود با دیگران به تفاهم می رسد و در روابط تابع نظر دیگران است

👈 خودش را بیشتر فردی کم تعارض می شناسد و توانایی سازگاریش بالاست. این را نقطه قوتی به شمار می آورد، اما اکثر این مزیت ها در رابطه با اطرافیان، پیامدهای ناخوشایندی به دنبال دارند:«نمی تواند در مقابل افراد پرتوقع و خودخواه بایستد، بار مسئولیت ها در محیط بر روی دوشش می افتد و نمی تواند از دیگران تقاضای کمک کند. در برابر زور و اجحافی که در حقش می شود لام تا کام حرف نمی زند و جسارت برخورد با این مشکلات را ندارد. در هر حال مطیع خواسته های دیگران و شرایط زندگی است.

👈 اینکه خشم خودش را در قبال ناکامی ها بیان نمی کند بیشتر حاکی از اطاعتش است نه آسان گیری!

👈 افراد به دو دلیل اجازه می دهند اختیار زندگیشان را دیگران در دست بگیرند. دلیل اول این است که با این کار، شر احساس گناه را از سر خودشان کم می کنند چون اگر بخواهند بر خواسته هایشان پافشاری کنند به احتمال زیاد دیگران ناراحت و دلخور می شوند. دلیل دوم این است که این افراد چون از طرد شدن، رها شدگی می ترسند، اختیار زندگی خود را به دیگران می سپارند .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Easysoftonic