طرحواره بازداری هیجانی

طرحواره بازداری هیجانی

طرحواره بازداری هیجانی احساسات منافع فراواني براي انسان دارند كه توانايي كنترل و بيان به موقع آنها مي تواند به سلامت رواني كمك بسياري كند.
كساني كه تله يا طرحواره بازداري هيجاني دارند،هیجانات خود را سرکوب می کنند

👈🏻اينگونه افراد از صحبت كردن درباره هيجانهايشان و بيان آنها پرهيز مي كنند
👈🏻از لحاظ عاطفي بي تفاوتند و به جاي خودانگيختگي ،بيشتر خويشتن داري زيادي دارند
👈🏻افرادي كه داراي اين طرحواره مي باشند دلسوزي و محبت خود را بيان نمي كنند
👈🏻 اغلب تلاش مي كنند تا تمايلات پرخاشگرانه خود را كنترل كنند
👈🏻و در روابط بين فردي براي خويشتن داري بيش از صميميت ارزش قائل مي شوند

🔴بیشتر دردهايي كه ما تجربه ميكنيم به خاطر احساسات گير افتاده در درونمان است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Easysoftonic