طرحواره شکست

طرحواره شکست

طرحواره شکست اگه شما مدام حس میکنید که : دوستان و نزدیکانت ازت موفق تر هستن ، وقتی یک قدمی موفقیت هستی، بطور عجیبی احساس شکست میکنی بخاطر شکست های زندگیت توی محل کار و تحصیلت احساس حقارت میکنی ، توی انجام وظایف کاری و تحصیلیت استاد طفره روی و اهمال کاری هستی

طرحواره شکست یعنی انتظار این که مدام شکست بخورید. زیرا احساس می‌کنید یک شکست‌خورده و بازنده ابدی هستید. این حساسیت واکنش به هر علامتی است که نشان می‌دهد شما ممکن است یک فرد ناکام باشید.

این طرحواره باعث می‌شود شما احساس کنید فرد متقلبی هستید و هرچه به دست آورده‌اید، تقلبی است. این طرحواره باعث اجتناب از هر کار دشوار یا دلهره‌آور است، زیرا شما از قبل مطمئن هستید که شکست می‌خورید.

طرحواره شکست
طرحواره شکست


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Easysoftonic