طرحواره منفی گرایی

طرحواره منفی گرایی

طرحواره منفی گرایی بدبینی
تمرکز عميق ومداوم بر جنبه هاي منفي زندگي و كم گرفتن جنبه هاي مثبت وخوش بينانه زندگي يا غفلت ازآنها،مدام متمایل به فکرکردن در جنبه منفی هر چیزی است و همیشه افکار منفی در سر دارد. او از دیدن بخش‌های سفید و مثبت هر چیز ناتوان است. این منفی‌نگری خود را به شکل غلو‌کردن درباره شرایط نامطلوب، انتقاد از دیگران و خود و… نمود پیدا می‌کند.

اعتماد به نفس کسانی که مبتلا به تله بدبینی و منفی گرایی هستند، اندک است، چون همیشه به قدرت و غلبه نیروهای خارج از دستان خود که در جهتی منفی عمل می‌کند، اعتقاد دارند و همین باعث می‌شود که نتوانند روی قدرت درون خودشان برای ایجاد تغییرات مثبت حساب کنند.

📍ریشه این تله👇🏻
۱-فرادی که دارای پدر، مادر یا پدر بزرگ مادر بزرگ بسیار مضطرب هستند . ‌
۲-کودکانی که در محیطی منفی رشد می‌کنند و اطراف‌شان با انسان‌های ناامیدی پُر شده که نسبت به همه چیز دیدگاه‌هایی تلخ و سیاه دارند.‌

۳-رخدادهای تلخ و ناخوشایند در کودکی هم می‌توانند باعث رشد سیاه‌نگری نسبت به مسائل شوند، وقایعی مانند مرگ چند عزیز در فاصله کوتاه ،جنگ، ورشکستگی اقتصادی و چیزهایی که افراد کنترل زیادی روی آنها ندارند . ‌
فردی با تجربه زندگی در چنین محیطی مدام با خود فکر می‌کند که امکان اثرگذاری مثبت بر محیط وجود ندارد و هر چقدر هم که تلاش کند باز هم می‌تواند اندوهی ناگهانی سر برسد و همه‌چیزرا خراب کند. به همین دلیل، ایمان این فرد نسبت به روزهای روشن و توانایی افراد برای تغییر پیرامون‌شان بسیار پایین می‌آید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Easysoftonic