طرحواره پذیرش جویی

طرحواره پذیرش جویی

طرحواره پذیرش جویی جلب توجه یکی از تله هایی که در نتیجه برآورده نشدن نیازهای دوران کودکی شکل میگیرد ،طرحواره پذیرش جویی نام دارد.

اگر این طرحواره را دارید زمان زیادی را صرف جستجوی تایید دیگران خواهید کرد.
هیچ ایرادی ندارد که بخواهیم دیگران درباره ی ما خوب فکر کننداما تاییدجویی زمانی مشکل ساز میشود که باعث انجام رفتارهای افراطی دیگر در ما شود.
مثلا نوجوان زورگو و قلدری که در پی نیاز شدید تایید همسالان خود، به فرد دیگری آسیب میزند.

این افراد دائما در تلاش هستند که ثابت کنند دوست داشتنی و ارزشمند هستند وعزت نفس آنها بستگی به توانایی آنها در جلب رضایت دیگران دارد.
 افرادی که دارای این طرحواره هستند وقتی در معرض انتقاد قرار می گیرند ، بسیار تدافعی عمل کنند.
طرحواره پذیرش جویی ممکن است در دوران کودکی به وجود آید در شرایطی که کودک احساس میکند والدین یا مراقبان او زمانی توجه یا محبت نشان میدهند که کودک رفتار خاصی را انجام میدهد.
والدینی که ارزش های آن ها بر اساس خوشایندهای اجتماع، حرف های همسایه وفامیل بوده است و به آنچه برای کودکشان مطلوب بوده توجه نکرده اند میتوانند فرزندانشان را در تله توجه طلبی بیندازند. همینطور سبک زندگی خود والدین (چاپلوسی، فخرفروشی، چشم و هم چشمی و تکبر) میتواند الگوی اشتباهی برای کودک قرار بگیرد.

طرحواره پذیرش جویی جلب توجه ، در پایان سخن شما باید با عواطف، احساسات، ارزش ها و نیازهای خود آشنا شوید و آنچه را که دوست دارید انجام دهید ، و یاد بگیرید که مخالفت احتمالی را تحمل کنید. و درنهایت از اعتیاد به تأییدجویی برای زندگی رضایت بخش صرف نظر کنید.
.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Easysoftonic