0%

اغلب به سمت افرادی کشیده می شوم ( والدین،دوستان و نامزد ) که دست رَد به سینه من می زنند یا مدام از من ایراد می گیرند

اغلب خودم را به باد انتقاد می گیرم و شخصیت خودم را خرد میکنم، خصوصاً در حضور کسانی این کار را می کنم که مرا دوست دارند

تقصیر من است که والدینم دوستم ندارند

یکی از ترس های اصلی من این است که عیب هایم برملا شود

رازهای سربه مهرم را با هیچ کس،حتی عزیزان خودم،در میان نمی گذارم

ذاتاً آدم بی ارزشی هستم،لیاقت عشق دیگران را ندارم

ویژگی های مثبت من در نظرم هیچ ارزشی ندارند

احساس شرمساری زیادی را تجربه می کنم

شخصیت واقعی ام غیر قابل پذیرش است، سعی می کنم شخصیت کاذب خودم را به دیگران نشان بدهم

هیچ زن یا مردی مرا دوست ندارد، مخصوصا اگر مرا بشناسد

آزمون تله نقص و شرم
خیلی پایین

شما احتمالا تله بی ارزشی را ندارید.
تا حدودی پایین

شما گاهی اوقات ممکن است داری تله بی ارزشی باشید.
متوسط

برخی از مشکلات شما ناشی از تله بی ارزشی است.
بالا

یکی از مهمترین تله های شما، تله بی ارزشی است.
شدید

یکی از اصلی ترین تله های زندگی شما، تله بی ارزشی است.
خیلی شدید

اصلی ترین تله زندگی شما، تله بی ارزشی است.

نتایج خود را به اشتراک بگذارید:

آزمون توسط آزمون ساز فاطمه بناکار