0%

1-من نسبت به عیب ها و نقص هایم ، دیدگاهی انتقادی دارم

2-وقتی احساس غمگینی دارم به صورت وسواسی و مدام به اشتباهاتم فکر می کنم

3-وقتی در مورد عیب هایم فکر می کنم بیشتر احساس می کنم از همه مردم دنیا مجزا هستم

4-وقتی در چیزی که برایم اهمیت دارد شکست می خورم احساس بی لیاقتی و بی کفایتی مرا از پای در می آورد.

5-وقتی در موقعیت دشواری هستم نسبت به خودم سخت گیر هستم

6-نسبت به جنبه هایی از شخصیتم که دوست ندارم بی حوصله و نا شکیبا هستم

7-زمانی که غمگین هستم، تمایل دارم که احساس کنم احتمالا دیگران از من شادتر هستند.

8-وقتی جنبه هایی از خودم را در می یابم که دوست ندارم غمگین می شوم.

9-وقتی در حالت کشمکش و دودلی هستم، فکر می کنم دیگران شرایط بهتر و مناسب تری دارند.

10-وقتی چیزی مرا ناراحت می کند در احساسات خود غرق می شوم

11-هنگامی که احساس ناراحتی می کنم نسبت به خودم بی رحمانه رفتار می کنم )نامهربان هستم)

12-زمانی که اتفاق دردناکی برایم رخ می دهد بیش از حد آن را جدی می گیرم

13-وقتی در چیزهایی که برایم مهم است شکست می خورم احساس تنهایی می کنم

14-وقتی اتفاق بدی می افتد آن را به عنوان بخشی از زندگی که برای هر کسی رخ میدهد در نظر می گیرم

15-هنگام تجربه حوادث ناراحت کننده اغلب سعی می کنم با خودم مهربان باشم

16-زمانی که به دلیل شکست ناراحت می شوم به احساس سایر مردم در چنین شرایطی فکر می کنم

17-هنگامی که چیزی مضطربم می کند سعی می کنم عواطفم را در تعادل نگه دارم

18-وقتی در چیزی احساس بی کفایتی و بی لیاقتی می کنم به خودم گوشزد میکنم که بیشتر مردم هم احساساتی شبیه من را تجربه می کنند.

19-وقتی درموقعیت دشواری هستم با لطافت و مهربانی از خودم مراقبت می کنم

20-وقتی حادثه دردناکی رخ می دهد، سعی می کنم تعادل و خونسردی خودم را حفظ کنم

21-شکست را به عنوان بخشی از شرایط انسانی در نظر می گیرم

22-وقتی در چیز مهمی شکست می خورم سعی می کنم شکست را در ذهنم نگه دارم

23-در سختی با خودم مهربان هستم

24-هنگامی که احساس ناراحتی و غمگینی دارم بی پرده و صادقانه آن را می پذیرم

25-بی کفایتی هایم را با صبوری می پذیرم )نسبت به عیب هایم شکیبا هستم(

26-سعی می کنم نسبت به جنبه هایی از شخصیتم که دوست ندارم، شکیبا و پذیرا باشم

آزمون خود شفقت ورزی
میزان خود شفقت ورزی در شما خیلی بالا است.

خود شفقت ورزی خیلی بالا

همراه من، از زمانی که گذاشتی و به درستی انتخاب کردی که کجا صرفش کنی بسیار خوشحالم این درصدی که الان میبینی حاصل تمام چیزی که تا الان یاد گرفتی ، تجربه کردی و انجام دادی اما تو با هر درصدی یا نیازمند آموزش هستی یا آموزش برای تو یک انتخاب هست که در خود شفقت ورزی باز هم قله هارو فتح کنی میخوام بدونی این امکان بزودی برای تو فراهم میشه ! حالا یعنی چی ؟ یعنی اینکه یک دوره 15 روزه ایی رو برای تو تدارک دیدیم که پیش زمینه‌ی شکوفایی در شفقت به خود هستش الان با قرار دادن شماره‌ی ارزشمندت ، خودت رو از این 15 روز طلایی با تماس و مشاورین ما آگاه کن دوست دار شما فاطمه بناکار جهت کسب اطلاع از شروع دوره ، شماره موبایل خود را در پایین صفحه ثبت نمایید یا عدد 1 رابه شماره 09906257411 در واتساپ ارسال نمایید.
میزان خود شفقت ورزی در شما بالا است

همراه من، از زمانی که گذاشتی و به درستی انتخاب کردی که کجا صرفش کنی بسیار خوشحالم این درصدی که الان میبینی حاصل تمام چیزی که تا الان یاد گرفتی ، تجربه کردی و انجام دادی اما تو با هر درصدی یا نیازمند آموزش هستی یا آموزش برای تو یک انتخاب هست که در خود شفقت ورزی باز هم قله هارو فتح کنی میخوام بدونی این امکان بزودی برای تو فراهم میشه ! حالا یعنی چی ؟ یعنی اینکه یک دوره 15 روزه ایی رو برای تو تدارک دیدیم که پیش زمینه‌ی شکوفایی در شفقت به خود هستش الان با قرار دادن شماره‌ی ارزشمندت ، خودت رو از این 15 روز طلایی با تماس و مشاورین ما آگاه کن دوست دار شما فاطمه بناکار جهت کسب اطلاع از شروع دوره ، شماره موبایل خود را در پایین صفحه ثبت نمایید یا عدد 1 رابه شماره 09906257411 در واتساپ ارسال نمایید.
میزان خود شفقت ورزی در شما متوسط است

همراه من، از زمانی که گذاشتی و به درستی انتخاب کردی که کجا صرفش کنی بسیار خوشحالم این درصدی که الان میبینی حاصل تمام چیزی که تا الان یاد گرفتی ، تجربه کردی و انجام دادی اما تو با هر درصدی یا نیازمند آموزش هستی یا آموزش برای تو یک انتخاب هست که در خود شفقت ورزی باز هم قله هارو فتح کنی میخوام بدونی این امکان بزودی برای تو فراهم میشه ! حالا یعنی چی ؟ یعنی اینکه یک دوره 15 روزه ایی رو برای تو تدارک دیدیم که پیش زمینه‌ی شکوفایی در شفقت به خود هستش الان با قرار دادن شماره‌ی ارزشمندت ، خودت رو از این 15 روز طلایی با تماس و مشاورین ما آگاه کن دوست دار شما فاطمه بناکار جهت کسب اطلاع از شروع دوره ، شماره موبایل خود را در پایین صفحه ثبت نمایید یا عدد 1 رابه شماره 09906257411 در واتساپ ارسال نمایید.
میزان خود شفقت ورزی در شما پایین است

خود شفقت ورزی پایین

همراه من، از زمانی که گذاشتی و به درستی انتخاب کردی که کجا صرفش کنی بسیار خوشحالم این درصدی که الان میبینی حاصل تمام چیزی که تا الان یاد گرفتی ، تجربه کردی و انجام دادی اما تو با هر درصدی یا نیازمند آموزش هستی یا آموزش برای تو یک انتخاب هست که در خود شفقت ورزی باز هم قله هارو فتح کنی میخوام بدونی این امکان بزودی برای تو فراهم میشه ! حالا یعنی چی ؟ یعنی اینکه یک دوره 15 روزه ایی رو برای تو تدارک دیدیم که پیش زمینه‌ی شکوفایی در شفقت به خود هستش الان با قرار دادن شماره‌ی ارزشمندت ، خودت رو از این 15 روز طلایی با تماس و مشاورین ما آگاه کن دوست دار شما فاطمه بناکار جهت کسب اطلاع از شروع دوره ، شماره موبایل خود را در پایین صفحه ثبت نمایید یا عدد 1 رابه شماره 09906257411 در واتساپ ارسال نمایید.
میزان خود شفقت ورزی در شما خیلی پایین است

خود شفقت ورزی پایین

همراه من، از زمانی که گذاشتی و به درستی انتخاب کردی که کجا صرفش کنی بسیار خوشحالم این درصدی که الان میبینی حاصل تمام چیزی که تا الان یاد گرفتی ، تجربه کردی و انجام دادی اما تو با هر درصدی یا نیازمند آموزش هستی یا آموزش برای تو یک انتخاب هست که در خود شفقت ورزی باز هم قله هارو فتح کنی میخوام بدونی این امکان بزودی برای تو فراهم میشه ! حالا یعنی چی ؟ یعنی اینکه یک دوره 15 روزه ایی رو برای تو تدارک دیدیم که پیش زمینه‌ی شکوفایی در شفقت به خود هستش الان با قرار دادن شماره‌ی ارزشمندت ، خودت رو از این 15 روز طلایی با تماس و مشاورین ما آگاه کن دوست دار شما فاطمه بناکار جهت کسب اطلاع از شروع دوره ، شماره موبایل خود را در پایین صفحه ثبت نمایید یا عدد 1 رابه شماره 09906257411 در واتساپ ارسال نمایید.

نتایج خود را به اشتراک بگذارید:

آزمون توسط آزمون ساز فاطمه بناکار