ویدئو آموزشی

طرحواره ایثار

طرحواره ایثار

طرحواره ایثار چرا دستم نمک نداره فاطمه بناکار در این تله ( طرحواره ایثار ) بیشتر به دنبال این هستید که چه کار کنید تا دیگران همواره از شما راضی باشند. این تلاش همه جانبه برای رضایت دیگران، باور بنیادین این طرحواره است. بار سنگین مسوولیتها همواره بر دوشش است و اما اگر جایی “نه” …

طرحواره ایثار ادامۀ مطلب »

طرحواره اطاعت

طرحواره اطاعت طرحواره اطاعت بله قربان فاطمه بناکارفردی که گرفتار تله اطاعت استاحتمالا فکر می کند از جمله افراد خوش برخورد و خوش مشرب است، اما ممکن است اینگونه نباشد. از آنجایی که سخت طالب نظر مثبت دیگران است و به هر قیمتی که شده از مشاجره طفره می رود(تعارض گریز)،پس طبیعتا زود با دیگران …

طرحواره اطاعت ادامۀ مطلب »

طرحواره شکست

طرحواره شکست

طرحواره شکست ⚠️ اگه شما مدام حس میکنید که : 👈🏻 دوستان و نزدیکانت ازت موفق تر هستن 👈🏻وقتی یک قدمی موفقیت هستی، بطور عجیبی احساس شکست میکنی 👈🏻 بخاطر شکست های زندگیت توی محل کار و تحصیلت احساس حقارت میکنی 👈🏻 توی انجام وظایف کاری و تحصیلیت استاد طفره روی و اهمال کاری هستی …

طرحواره شکست ادامۀ مطلب »

طرحواره انزوای اجتماعی

طرحواره انزوای اجتماعی

طرحواره انزوای اجتماعی طرحواره انزوای اجتماعی دلا خو کن به تنهایی فاطمه بناکار انزوای اجتماعی یک طرحواره بسیار دردناک است، زیرا ما را در تأمین اساسی‌ترین نیازهای خود متوقف می‌کند. احساساتی نظیر احساس تعلق خاطر داشتن، احساس عضویت در یک «قبیله»، احساس پذیرفته‌شدن از سوی دیگران.مغز ما اندامی اجتماعی است. بدین معنی که مغز برای …

طرحواره انزوای اجتماعی ادامۀ مطلب »

طرحواره بی اعتمادی

طرحواره بی اعتمادی

طرحواره بی اعتمادی فاطمه بناکار طرحواره بی اعتمادی کاسه ای زیر نیم کاسه است فاطمه بناکار طرحواره بی اعتمادی بدرفتاری به این معناست که فرد معتقد است دیگران قابل اعتماد نیستند. کسی که این طرحواره را دارد مدام در این گمان است که دیگران قصد آسیب زدن به او را در سر می‌پرورانند و حتی …

طرحواره بی اعتمادی ادامۀ مطلب »

طرحواره نقص شرم

طرحواره نقص شرم

طرحواره نقص شرم فاطمه بناکار طرحواره نقص شرم فاطمه بناکار در طرحواره یا تله نقص شرم، شخص احساس می کند در مهمترین جنبه های شخصیت اش، ناقص، نامطلوب، بد، حقیر و بی ارزش است. همچنین، شخص تصور می کند در نظر اطرافیان و افراد مهم زندگی اش نامطلوب و کم به حساب می آید. حساسیت …

طرحواره نقص شرم ادامۀ مطلب »

طرحواره محرومیت هیجانی

طرحواره محرومیت هیجانی

طرحواره محرومیت هیجانی فاطمه بناکار طرحواره محرومیت هیجانی  اشخاصی که طرحواره یا تله محرومیت هیجانی دارند: ۱-در بیشتر مواقع احساس تنهایی، بی‌پناهی می‌کنند. احساس‌می‌کنند برای هیچکس در این‌دنیا مهم نمی‌باشند. ۲-احساس‌می‌کنند حتی نزدیکترین افراد زندگی‌شان نیز پاسخگوی نیازهای عاطفیشان نیستند. آنها باوردارند هیچکس نگران زندگی و حالشان نیست. ۳-همواره احساس درک‌نشدن می‌کنند. نیازهایشان را به‌کسی …

طرحواره محرومیت هیجانی ادامۀ مطلب »

طرحواره رهاشدگی

طرحواره رهاشدگی

طرحواره رهاشدگی فاطمه بناکار اشخاصی که طرحواره یا تله رهاشدگی دارند: تنهایم می‌گذارند و می‌روند، کسی ماندگار نیست جز غم تنهایی، شخص دیگری به من ترجیح داده می‌شود. آدم‌ها قابل پیش‌بینی نیستند و نمی‌شود انتظار یک رابطه‌ی پایدار از کسی داشت.فردی که این طرحواره را دارد انتظار دارد که افراد مهم زندگی‌اش را از دست …

طرحواره رهاشدگی ادامۀ مطلب »

گذشته که نگذشته معرفی طرحواره ها

گذشته ای که نگذشته

گذشته ای که نگذشته گذشته ای که نگذشته هر کودکی که متولد میشه ، یک سری نیازها داره که والدین باید براش ارضا کنناگر این نیازها به اندازه کافی برآورده نشه(کم یا زیاد) به احتمال زیاد تله ها یا طرحواره ها در روان کودک شکل میگیرنتله ها ،الگوهای فکری و باورهای بنیادینی هستن که در …

گذشته ای که نگذشته ادامۀ مطلب »