سرماخوردگی روان

مدرس: فاطمه بناکار

مدرس: فاطمه بناکار

روانشناس و مدرس مهارتهای زندگی

سرماخوردگی روان | افسردگی | depression

سرماخوردگی روان

سرماخوردگی روان | افسردگی | depression

 

کارگاه سرماخوردگی روان ( افسردگی ) یا به انگلیسی depression

مدرس : فاطمه بناکار

تعداد  : 6 قسمت

فرمت : mp4 , mp3

زمان :  …. دقیقه

سرماخوردگی روان | افسردگی | depression
سرماخوردگی روان | افسردگی | depression

 

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
$1
شروع کنید
یا