سواد رابطه عاطفی

مدرس: فاطمه بناکار

مدرس: فاطمه بناکار

روانشناس و مدرس مهارتهای زندگی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
720 هزارتومان با تخفیف 360 هزار تومان

سواد رابطه عاطفی

محتوای دوره

بازکردن همه
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
720 هزارتومان با تخفیف 360 هزار تومان

امتیازهای به‌دست‌آمده از دوره:

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
720 هزارتومان با تخفیف 360 هزار تومان
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Easysoftonic